Mijnheer mediation

Kun je ontslagen worden vanwege je fysieke gesteldheid?

Geplaatst op

Het is bijzonder vervelend als je fysieke ongemakken ervaart, zeker als het invloed heeft op de mate waarin je je werk kan uitvoeren. De vraag is echter of een verminderde fysieke gesteldheid een legitieme reden voor ontslag. Er zijn in Nederland namelijk strenge regels voor werkgevers die aangeven wanneer ze iemand wel of niet mogen ontslaan. In deze blog gaan we iets dieper in op de diverse toepassingen.

Wet verbetering poortwachter

Over het algemeen is langdurige arbeidsongeschiktheid voor een werkgever een motivatie om werknemers te ontslaan. Dit kan echter niet zomaar in Nederland, vanwege regels die zijn opgesteld in de Wet verbetering poortwachter. Daarin wordt een werkgever bepaalde verplichtingen gesteld om het aantal langdurig zieken terug te dringen. Enkele verplichtingen die onder deze wet vallen zijn als volgt:

  • De werkgever moet een ziektegeval uiterlijk binnen een week na de eerste ziektedag melden bij een bedrijfsarts of de arbodienst.
  • Na zes weken ziekte moet er een probleemanalyse opgesteld worden door de bedrijfsarts. Daarin worden de precieze klachten beschreven, de herstelmogelijkheden en een verwachte hersteltermijn. Daarbij moet ook een plan van aanpak gemaakt worden, waarin aangegeven staat hoe de werknemer weer aan het werk kan.
  • Bij langdurig verzuim moet een volledig re-integratiedossier opgesteld worden.

Deze maatregelen blijven zo oplopen tot de 87e week van het verzuim. Dat is het moment dat er een WIA-uitkering aangevraagd kan worden door de werknemer. Ontslag is op basis van deze zaken dus niet aan de orde. Het is dergelijke situaties wel altijd aan te raden voor beide partijen om contact te zoeken met een juridisch centrum. Zij kunnen hulp bieden bij vraagstukken over arbeidsrecht.

Ontslagaanvraag

Een werkgever kan wel een ontslagaanvraag indienen bij een langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze moet hij dan wel goed kunnen onderbouwen. De aanvraag wordt dan getoetst aan een aantal criteria, waaronder:

  • Kan de werknemer zijn of haar werk in aangepaste vorm doen of is het mogelijk om een andere geschikte functie te vinden binnen het bedrijf en binnen 26 weken na de aanvraag?
  • Is de wettelijke loondoorbetalingverplichting verstreken?

Een uitzondering op deze regels is het feit dat de werknemer tijdens de sollicitatieprocedure al medische informatie heeft achtergehouden die van belang is in het kader van het goed kunnen van de functie.

Gerelateerde berichten

Over ons

Het is makkelijk om in contact te komen met ons. Stuur E-mail naar info @ domein.nl.

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden